XVIII Konferencja Informatyka w Szkole

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

Tematyka konferencji

  ORGANIZATORZY  KONFERENCJI

Program 
Organizatorzy  Terminy
Sponsorzy Komunikaty
Warunki uczestnictwa
Dokumenty

 


KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


dr hab. Andrzej Adamski (UMK, Toruń)
dr hab. Piotr Bała (UMK, Toruń)
prof. dr hab. Andrzej Burewicz (UAM, Poznań)
mgr Jerzy Dałek (MENiS)
prof. dr hab. Włodzisław Duch (UMK, Toruń)
prof. dr hab. Adam Jakubowski (UMK, Toruń)
dr Helena Krupicka (IIUWr)
mgr inż. Zdzisław Nowakowski (CKP, Mielec)
dr hab. Piotr Pepłowski (UMK, Toruń)
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki (UMK, Toruń)
prof. dr hab. Maciej M. Sysło (IIUWr)-- przewodniczący Komitetu Programowego
mgr Krzysztof J. Święcicki (MENiS)
dr Andrzej Sendlewski (UMK, Toruń)
dr Józefina Turło (UMK, Toruń)


LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

mgr Bożena Bednarek-Michalska
dr Maria Berndt-Schreiber--przewodnicząca
dr Barbara Jaskólska
mgr Anna Beata Kwiatkowska
dr inż. Wojciech Lewandowski
dr Krzysztof Skowronek
mgr Andrzej Polewczyński
dr Tomasz Wolniewicz

Adres:
Studium Edukacji Informatycznej WMiI, UMK,
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18
tel. (0..56) 611 3404, 611 3493
fax. (0..56) 622 89 79;


http://www.uni.torun.pl/iwsz18
e-mail: iwsz18@uni.torun.pl

 

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

XVIII Konferencja Informatyka w Szkole