XVIII Konferencja Informatyka w Szkole

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

Tematyka konferencji

PO KONFERENCJI 

Program 
Organizatorzy  Terminy
Sponsorzy Komunikaty
Warunki uczestnictwa
Dokumenty

 

   

 

MATURA 2005  
W załączonym poniżej dokumencie znajduje się list w sprawie nowych propozycji dotyczących egzaminu maturalnego z informatyki w 2005 roku. List ten został przesłany Pani Minister K. Łybackiej  i do Pani Dyrektor CKE M. Magdziarz. Zawarte w nim m.in. opinie wyrażono na spotkaniu, które odbyło się podczas konferencji w Toruniu. 

Maciej M. Sysło

Załącznik do pobrania: (2005.doc) (2005.zip


Warsztaty w Gimnazjum i Liceum Akademickim
 

Wrażenie i opinie: 
www.dzieci.org.pl
 / 
Podzielę się z wami wrażeniami ...
  

SNTI (fotoreportaż)
Na życzenie wielu uczestników sesji sobotniej
Profesor Andrzej Wojciechowski udostępnia elektroniczną wersję swego wystąpienia podczas sesji specjalnej w  Gimnazjum Akademickim. Twarz innego mówi ...  

Pracownia rozwoju osób niepełnosprawnych

 

 

 Skomputeryzowane biblioteki - materiały konferencyjne

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

XVIII Konferencja Informatyka w Szkole