XVIII Konferencja Informatyka w Szkole

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

Tematyka konferencji


Program XVIII Konferencji Informatyka w Szkole

| środa | | czwartek | | piątek | | sobota

Program 
Organizatorzy  Terminy
Sponsorzy Komunikaty
Warunki uczestnictwa
Dokumenty
plakat1  plakat2 Plakaty.zip

 

OBJAŚNIENIA DO PROGRAMU

Tryb prowadzenia obrad 

Program konferencji obejmuje 144 referaty oraz 36 seminariów i 15 warsztatów firm. W tej sytuacji, wystąpienia uczestników podzielono na trzy, jednocześnie biegnące sesje tematyczne, a seminaria firm odbywają się równolegle w czterech pomieszczeniach.

Ograniczony czas obrad nie pozwala na wyczerpującą prezentację referatów, prosimy więc autorów o przedstawienie w czasie obrad tylko najważniejszych tez swoich wystąpień i przeznaczenie trochę czasu na dyskusję. Na prezentację referatu, poza referatami plenarnymi i seminariami firm, przewidziano w programie 15-20 min. Liczymy na zrozumienie Autorów – dopomóc w tym mają osoby prowadzące obrady.

Biuletyn

Każdego dnia będzie się ukazywał Biuletyn konferencji, zawierający m.in. zmiany i uzupełnienia programu, informacje o nowych wystawcach, komunikaty organizacyjne. Łamy Biuletynu są otwarte dla wszystkich uczestników konferencji. Materiały do Biuletynu prosimy składać w Biurze Konferencji.

Informacje organizacyjne

1.      Sale obrad, poza Aulą, oznaczone literami A, B, C i D, ekspozycje firm i biuro konferencji mieszczą się w budynku Wydziału Prawa UMK. Aula znajduje się w osobnym budynku, w sąsiedztwie akademików. Biblioteka Główna UMK znajduje się przy basenie. Stołówka jest ulokowana przy końcu ciągu akademików. Szkic campusu i budynku Wydziału Prawa  znajduje się w materiałach konferencyjnych na osobnej kartce.

2.      Warsztaty komputerowe odbywają się w pracowniach komputerowych oznaczanych symbolami K1, K2 i K3. Znajdują się one na I. piętrze (wejście schodami przy biurze konferencji). Uczestnicy konferencji mogą korzystać z tych pracowni w czasie nie przeznaczonym na warsztaty. Ponadto, do użytku uczestników jest oddana pracownia stanowiąca część ekspozycji firmy OFEK.

3.      Biuro Konferencji mieści się początkowo w hallu akademika DS9, a później zostanie przeniesione do budynku Wydziału Prawa, gdzie odbywa się większość prezentacji.

4.      Posiłki są serwowane w stołówce studenckiej nr 2, na podstawie kuponów wydawanych w biurze konferencji. Pierwszym posiłkiem jest kolacja we wtorek (17.09), a ostatnim – obiad w sobotę (21.09). Godziny wydawania posiłków:

Śniadanie: 07.30 – 08.30

Obiad:  13.30 – 15.00 (12.00 – 14.00 w sobotę)

Kolacja: 18.30 – 19.30 

 

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

XVIII Konferencja Informatyka w Szkole