XVIII Konferencja Informatyka w Szkole

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

Tematyka konferencji

  TEMATYKA KONFERENCJI

Program 
Organizatorzy  Terminy
Sponsorzy Komunikaty
Warunki uczestnictwa
Dokumenty

 

 

Sesje tematyczne poświęcone będą  m.in. nastepującym dziedzinom:

 • przedmiot informatyka, matura z informatyki

 • integrująca rola technologii informacyjnej 

 • technologia informacyjna w praktyce szkolnej w kraju i na świecie
  (standardy osiągnięć uczniów i przygotowania nauczycieli)

 • komputery i pedagogika 

 • komputery w szkolnictwie specjalnym

 • matematyka z komputerem 

 • fizyka z komputerem

 • komputery w przedmiotach przyrodniczych

 • komputery w szkolnictwie zawodowym

 • rola sieci Internet w edukacji i kulturze

 • komputery i prawo

 • komputery w zarządzaniu 

 • skomputeryzowane biblioteki

 

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

XVIII Konferencja Informatyka w Szkole