XVIII Konferencja Informatyka w Szkole

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

Tematyka konferencji

WARUNKI UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI

Program 
Organizatorzy  Terminy
Sponsorzy Komunikaty
Warunki uczestnictwa
Dokumenty

 


Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za udział. 


Całkowity koszt udziału w Konferencji wynosi:  450 zł (z noclegami i wyżywieniem)

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją prosimy o przestrzeganie terminów: 

Zgłoszenie wystąpienia i przesłanie streszczenia  w terminie do 15.07.2002 r.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień wraz ze wskazaniem sesji tematycznej. Rozszerzone streszczenie wystąpienia prosimy przesłać w postaci elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca br. pod adresem elektronicznym: iwsz18@ii.uni.wroc.pl
Streszczenie powinno być przygotowane w edytorze Word w wersji czarno-białej, z wykorzystaniem szablonu: (szablon.zip, szablon.doc)
Nie powinno zajmować więcej niż 5 stron.

Decyzja o zakwalifikowaniu wystąpienia do prezentacji zostanie przesłana do 10 sierpnia br.

Autorów zakwalifikowanych wystąpień prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej
do 15 sierpnia br. 


Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i szczegółowy program Konferencji zostaną przesłane na początku września.

 

Warunki uczestnictwa dla firm (plik zgfirma.doc w kategorii dokumenty):

Firma może być oficjalnym sponsorem Konferencji lub w niej tylko uczestniczyć.

A.       Firma jako sponsor Konferencji

Oficjalnym sponsorem staje się firma, która:

.            Wpłaci na konto Komitetu Organizacyjnego kwotę nie mniejszą niż 5000 zł

.            Zadeklaruje udział w organizacji Konferencji, którego wartość wyniesie przynajmniej 5000 zł (np. pokryje koszty uczestnictwa grupie nauczycieli) - forma tego udziału pozostaje do uzgodnienia z organizatorami

Nazwa sponsora zostanie umieszczona w komunikatach, programach i materiałach konferencyjnych.

B.       Firma jako uczestnik Konferencji

Firma na potrzeby swojej prezentacji może:

.            Wynająć stanowisko o zadeklarowanej powierzchni,

.            Wynająć salę seminaryjną do przeprowadzenia prezentacji,

.            Wynająć salę komputerową na przeprowadzenie warsztatów,

.            Zamieścić informację o swojej działalności w materiałach konferencyjnych.

Organizatorzy Konferencji zachęcają również do przekazywania materiałów reklamowych oraz pakietów oprogramowania i książek, które zostaną rozdane uczestnikom Konferencji.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać pod poniższym adresem pocztowym lub elektronicznieBiuro Konferencji:

Studium Edukacji Informatycznej
Wydział Matematyki i Informatyki, UMK

87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18
Tel. (0..56) 611 3404, 611 3493;
Fax. (0..56) 622 89 79

 

  | Toruń |  | Uniwersytet Mikołaja Kopernika| Ważne adresy |   | Strona główna |

XVIII Konferencja Informatyka w Szkole